Randonmätningar Stockholm - Radonmätningar för att hålla din bostad fri från radon!

Radonmätningar bör alla göra regelbundet! Oavsett om du bor i villa eller lägenhet. För att vara på den säkra sidan bör man göra radonmätningar så ofta som vart fjärde år!

Radonmätningar Stockholm

Står du i begrepp att köpa hus eller bostadsrätt i Stockholm och är osäker på om objektet är radonsäkert?

Vi på ACATRAIN - Radonmätning i Stockholm är specialister på försäljningsmätningar och kan snabbt ge dig besked om det finns ett radonproblem. Då radon inte räknas som ett dolt fel har du som köpare en undersökningsplikt. Anlitar du oss kan du känna dig säker. Vi sammanställer alltid resultatet av radonmätningen i en skriftlig rapport. Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa dig till en tryggare fastighetsaffär.

Vad gäller vid köp eller försäljning av bostad?

Köparen

Har ett undersökningsansvar och bör kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

 

Säljaren

Skall informera om alla genomförda radonmätningar och resultatet av dessa.

Mäklaren

Skall fråga säljaren om eventuella radonmätningar och har en upplysningsplikt gentemot köparen.

Vad är radon och varför radonmäta?

Radon är en radioaktiv ädelgas, som finns i alla bostäder i Sverige, Stockholm är inget undantag, där mycket dessutom byggts i blåbetong. Det är den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. Radon i inomhusluften varken syns eller luktar, därför är det nödvändigt med en radonmätning för att avgöra om en bostad eller lokal utgör en hälsorisk att vistas i.

Hur går en försäljningsmätning till?

Korttidsmätningar i samband med förvärv kan göras under hela året för att snabbt klarlägga om det finns ett radonproblem. Vi på Radonmätning i Stockholm kan snabbt vara på plats i hela stockholmsregionen och ge dig ett svar på om det finns radon i bostaden, samt i vilken omfattning.

Misstänker du att det finns blåbetong i konstruktionen kan vi samtidigt, med hjälp av gammamätning, undersöka om så är fallet. Resultatet är rådgivande och ersätter inte en långtidsmätning, men är ett mycket bra beslutsunderlag. Att radonsanera ett hus behöver inte innebära en stor investering. Med en korttidsmätning från Radonmätning i Stockholm, kan ett saneringsföretag i allmänhet lämna en offert på det arbete som krävs för att säkerställa att du och din familj får en sund miljö i er nya bostad. En gammamätning av väggarna kompletterar radonmtäningen. Självklart skall en eventuell radonsanering påverka slutpriset på förvärvet.

Boka din radonmätning från oss på Radonmätning i Stockholm

Tre radonkällor i Stockholm

1

 Markradon

 

 

2

Blåbetong

 

3

Hushållsvatten

Markradon

Marken innehåller alltid höga radonhalter. Självklart är det så att källare och rum i markplan har en större exponering, men det finns många exempel där felaktiga ventilationssystem orsakat mycket höga halter av radongas i rum högre upp i ett hus.  Normalt är radonhalten någonstans mellan 5000 och 200000 Bq/m3 i marken. Gränsvärdet inomhus är 200 Bq/m3. När lufttrycket inomhus är lägre än det under huset sugs radonhaltig luft in i bostäder och lokaler. Är marken samtidigt genomsläpplig och grunden har sprickor, är det en stor risk för mycket höga radonhalter. Nivåer på 40 000 Bq/m3 har ibland uppmätts i Stockholm. Ibland kan det hjälpa med att grunden tätas. Men vanligen sker det i kombination med en radonsug i bottenplattan.

 

Blåbetong

I Stockholm har det byggts åtskilliga radhus, villor och flerbostadshus i lättbetong som innehåller radioaktivt alunskiffer. Under perioden mellan 1929 och 1978 var blåbetong, som det vanligen kallas för, allmänt förekommande i konstruktionerna. Vid radonmätningar kan radonhalten nå upp till 800 Bq/m3 när den här typen av lättbetong använts. För att få ned radonet i inomhusluften krävs ofta en kombination av effektivare ventilation och täckande ytbehandlingar, något en radonbesiktning får visa.

 

 

Radonhaltigt hushållsvatten

(gäller bara hus och gårdar med egen borrad brunn)

Ett ovanligt problem i Stockholm, då de flesta har kommunalt vatten.

I korthet: När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en stor del av radonet till luften.  Störst risk finns när fastigheten har en bergborrad brunn i områden där berggrunden är uranhaltig. Har du kommunalt vatten behöver du alltså inte oroa dig.

Radonmätningar Stockholm

Boka din radonmätning från oss på Radonmätning i Stockholm