Om du kunde se vad du och dina barn andas in så hade du gjort radonmätningar i Stockholm oftare!

Så här gör du själv en radonmätning i din villa på enklaste sätt.

Vi har gjort det enkelt för att alla i Stockholm att göra en korrekt mätning av årsmedelvärdet för alla typer av bostäder. Gränsvärdet är idag 200 Bq/m3 inomhusluft, för att få fram nivån för just din bostad behövs en långtidsmätning. En sådan radonmätning skall ske under eldningssäsongen (1/10-30/4) och perioden skall vara minst 2 månader. För att komma igång startar du med att räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver, ett mätpaket innehåller minst två av dessa. Lägst två rum i en bostad skall mätas. Vanligtvis sovrum samt vardagsrummet. Tänk på att minst ett rum på varje bebott plan måste mätas. Finns det källarplan kan man få mycket värdefull information genom att mäta i varje källarrum. Då kan vi spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig i bostaden. Spårfilmsmätning är i särklass det mest kostnadseffektiva vi på Radonmätning i Stockholm kan erbjuda. Efter två månader samlar du sedan in mätdosorna och fyller i det bifogade mätprotokollet, skriver under och skickar in till oss.

Enklare kan det inte bli!

 

Radonmätning av flerbostadshus - Det gör du enkelt själv!

Reglerna säger att minst tjugo procent av lägenheterna i varje huskropp måste inkluderas i en radonmätning. Och minst en lägenhet per plan i högre hus. Särskilt viktigt är att lägenheter som har markkontakt och/eller innehåller blåbetong radonmäts.

Notera att lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt och andra öppningar som går vertikalt genom huskroppen är speciellt utsatta för radongas. Radonmätningen skall ske under eldningssäsongen (1/10-30/4) och perioden skall vara minst 2 månader lång för att man skall få fram ett årsmedelvärde.

När mätperioden är slut samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det medskickade mätprotokollet. Sedan är det bara att skriva under och intyga att radonmätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in.

En liten komihåg-lista:

Varje lägenhet skall ha ett eget mätpaket

Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

Samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande bör radonmätas för att kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig.

Boka din radonmätning från oss på Radonmätning i Stockholm

Radonmätare för olika typer av radonmätningar i Stockholm!

radonmätningar

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

radonmätningar

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

Välkommen till vår Webbshop

Boka din radonmätning från oss på Radonmätning i Stockholm.

Visste du om att?

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Beställ din radonmätare - redan idag!